menu

Opatření a doporučení proti šíření covid-19

Rubrika: Bez rubriky

Před startem basketbalových soutěží PBS najdete níže opatřední a doporučení proti šíření covid-19 vydaná STK PBS:

1. Pravidla se týkají všech kromě diváků; jejich postavení upravují státní orgány.

2. Kluby ČBF-PBS odpovídají za to, že se basketbalových utkání nezúčastní nikdo:

- covid-19 pozitivní až do vyléčení,

- v období karantény,

- bez podepsaného prohlášení podle vydaného přiloženého formuláře.

3.Prohlášení o bezinfekčnosti covid-19 se doporučují podepsat před prvním utkáním a poté vždy po skončení léčení nemoci covid-19 nebo po skončení karantény; podepsaná prohlášení od všech osob uvedených v zápise o utkání se doporučuje klubům uchovat do 30. 6. 2021. Na vyžádání STK PBS je klub (družstvo) povinen tato prohlášení předložit ke kontrole. 

4. V případě, že se klub (družstvo) ČBF-PBS dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen tuto informaci ihned ohlásit řídícímu orgánu soutěže. (email: info@pbasket.cz

5. Utkání se odkládají vždy v případě, že to nařídí krajská hygienická stanice, a pokud objektivně z důvodu nemoci covid-19 nelze utkání sehrát, tedy pokud družstvo nemá k dispozici alespoň sedm (ŽL U14 osm) hráčů, kteří by mohli za danou věkovou kategorii nastoupit (včetně např. U17 za U19); řídící orgán soutěže může utkání odložit také např. na doporučení krajské hygienické stanice.

6. Na novém termínu utkání se musí oba kluby dohodnout nejpozději do 14 dnů po původním termínu. Termín schvaluje, případně nařizuje řídící orgán soutěže.

Soubory k článku

Zobrazení: seznam | tabulka
covid_dokument2020.pdfFormulář Prohlášení covid-19

Soubory k článku

Zobrazení: seznam | tabulka
covid_dokument2020.pdfFormulář Prohlášení covid-19
Rubrika: Bez rubriky Napsal: | 13. 09. 2020